Over MFC Grijpskerk

De aanleiding in 2015
Door de veranderingen in de zorgfinanciering en de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen verdwijnen verzorgingshuizen. Sommige huizen worden getransformeerd naar verpleeghuizen en andere worden gesloten. De Zonnehuisgroep Noord heeft eind 2015 haar keuze gemaakt rond het sluiten of openhouden van intramurale zorglocaties. Tot grote verbijstering van alle inwoners van Grijpskerk hoorde De Wierde bij
de te sluiten locaties.

Parallel aan de ontwikkelingen binnen De Wierde werd door een initiatiefgroep MFC onderzoek verricht naar realisatie van een Multi Functioneel Centrum op een locatie elders in Grijpskerk. Maatschappelijke activiteiten werden op dat moment voor het belangrijkste deel uitgevoerd in Kerkplein 6. Een oud schoolgebouw dat kwalitatief en kwantitatief niet
meer voldeed als onderkomen voor sociale en culturele activiteiten.

Win Win
Door de inzet van een initiatiefgroep voor behoud De Wierde en de gemeente Zuidhorn is eind 2015 een zorgaanbieder, de NNCZ, bereid gevonden de ‘onderneming’ van de zorgappartementen over te nemen, maar niet het gebruik van het gehele gebouw De Wierde.

De initiatiefgroep MFC, de NNCZ en de initiatiefgroep voor behoud De Wierde hebben eind 2015 besloten om het Multifunctioneel Centrum onder te brengen in De Wierde en daarmee de beoogde activiteiten van het plan MFC mee te nemen naar het woon- zorgcomplex. Door deze samenwerking ontstaat er een toekomstbestendige voorziening voor het dorp Grijpskerk en omgeving, De Nieuwe Wierde! Een voorziening die voor jong en oud, breed toegankelijk is.

Partners
In het ontwikkelingstraject die daarna volgde zijn meerdere partners gevonden om samen te werken in De Nieuwe Wierde. Stichting MFC Grijpskerk, de NNCZ, de Bibliotheek, het Historisch archief Kluften & Waarden en het Dorpsloket van de dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden vormen nu samen De Nieuwe Wierde.

Stichting Kluften en Waarden
Stichting Kluften en Waarden